logo van der voet
 
Home Van der Voet Assurantien Nieuws Van der Voet Assurantien Over Ons Van der Voet Assurantien Bankzaken Van der Voet Haastrecht Assurantien Safeloketten Van der Voet Assurantien Verzekeringen Van der Voet Assurantien Haastrecht Contact Van der Voet Assurantien
sadf

persoonlijk advies

 
      
   
 
VERZEKERINGEN

Van der Voet Assurantiën werkt samen met prominente verzekeraars. Op deze manier kunnen we zowel particulieren als de zakelijke markt een aantrekkelijk totaalpakket bieden. Ons aanbod is breed en bestaat uit verzekeringen op het gebied van schade, aansprakelijkheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, goederentransport, inboedel en rechtsbijstand. Als u een totaalpakket bij ons afsluit voor particulieren of voor bedrijven heeft u verder geen omkijken meer naar uw verzekeringen, weet u zeker dat alles gedekt is en overlappen verzekeringen elkaar niet. Het grote voordeel van een totaalpakket is bovendien dat u alleen de verzekeringen kiest die u nodig heeft. Makkelijk toch?

Heeft u schade en dringend hulp nodig?
Aegon : 088 344 00 00
a.s.r. : 030 256 77 77
Delta Loyd  : 026 400 23 90
Delta Loyd : 0800 022 66 88 glasschade woning
Delta Loyd : 020 594 80 80 ruitschade auto
De Europeesche : 020  651 57 77
De Goudse : 0182 544 775
London : 020 592 91 95
NN : 088 663 31 11
Reaal : 0800 732 25 48 57  SOS Alarmcentrale bij reis  020 651 58 55
Unigarant : 088 299 38 82

(24 uur 7 dagen per week bereikbaar)
 
 
           
        BEDRIJFSVERZEKERINGEN
ffasdf
        asfsfd  
     
  Bij ondernemen komt heel wat kijken. Hoe zorgvuldig u ook te werk gaat, er kunnen zich altijd gebeurtenissen voordoen die u niet in de hand heeft. Hoewel u de risico’s nooit kunt uitsluiten, heeft u wel de mogelijkheid de gevolgen ervan te beperken. Een goede analyse van uw bedrijfsactiviteiten en de risico’s die daarbij horen, kan u veel onnodige zorg en kosten besparen. Van der Voet Assurantiën adviseert u over de juiste dekking op de volgende gebieden:

Verzekeringen tegen schade in en om het gebouw
Transport- en motorrijtuigenverzekeringen
Inkomens- en vermogensbescherming

 
        Overzicht verschillende bedrijfsverzekeringen
ffasdf
 
      asfsfd  
 
     
 
Gebouw(en)-, inventaris- en goederenverzekering
lees meer .. >>
Schade aan bedrijfsgebouwen, inventaris en goederen vormt een van de grootste gevaren voor een bedrijf. Met onze gebouwen- en inventaris-/goederenverzekeringen dekt u zich tegen dit soort schades in. Niet alleen tegen brand-, inbraak- en waterschade, maar ook tegen schade door bijvoorbeeld storm, vandalisme en aanrijding.
   
 
Reconstructieverzekering
lees meer .. >>
Als door een calamiteit uw administratie verloren gaat, zijn de financiële gevolgen vaak ingrijpend. De inventarisverzekering dekt weliswaar de materiële schade, maar daarmee is uw administratie nog niet hersteld. Openstaande facturen kunnen niet meer worden geïnd, geleverde goederen kunnen niet meer worden gefactureerd en uw eigen betalingen zijn niet meer terug te vinden. Dek de financiële consequenties van het herstel van uw verloren gegane administratie dus af.
   
 
Glasverzekering
lees meer .. >>
Glas is een breekbaar goed. Zeker wanneer u over een etalage, showroom of vitrines beschikt is de kans op schade reëel. Met de glasverzekering bent u niet alleen verzekerd tegen de financiële gevolgen van glasschade, maar in geval van schade wordt u ook veel rompslomp uit handen genomen. Wij schakelen een glasherstelbedrijf in en indien nodig wordt een noodvoorziening getroffen.
   
 
Computer- en elektronicaverzekering
lees meer .. >>
Als u al uw elektrische apparaten bij elkaar optelt, heeft u veel kostbare en hoogwaardige apparatuur in uw bedrijf. Deze verzekering dekt alle schade aan deze apparatuur door van buiten komende oorzaken. Van de huur en vervangende apparatuur tot de kosten van reconstructie van gegevens die eventueel verloren zijn gegaan.
   
 
Goederentransportverzekering
lees meer .. >>
Het vervoer van goederen is niet zonder risico’s. U draagt een aansprakelijkheidsrisco en goederen kunnen beschadigd raken bij het transport of het bezorgen en afleveren. Voor verladers, eigenaren, importeurs en exporteurs geldt dat zij niet mogen rekenen op de verzekering van de vervoerder. U heeft dan dus zelf een verzekering nodig. Bij ons kunt u zich voldoende indekken door een goederentransportverzekering, een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering en een container-/trailerverzekering af te sluiten.
   
 
Verzekering voor motorrijtuigen, landbouwwerktuigen en werkmaterieel
lees meer .. >>
Voor al uw motorrijtuigen is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Daarom hebben wij de mogelijkheid om met één verzekering ineens al uw voertuigen te dekken. Dus niet alleen personen- of vrachtwagens, maar ook tractoren, maaimachines, graafmachines, heftrucks en dergelijke. De verzekeringen voldoen aan alle eisen van de Wete Aansprakelijkheid en kan met diverse opties worden uitgebreid.
   
 
Bedrijfsschadeverzekering
lees meer .. >>
Materiële schade is vaak wel verzekerd, maar heeft u ook gedacht aan de schade die kan ontstaan als uw bedrijf onverhoeds stil komt te liggen? Uw inkomsten lopen dan terug, terwijl uw vaste lasten blijven doorgaan. Met deze verzekering heeft u recht op een tijdelijke uitkering waarmee u uw vaste lasten kunt betalen en uw nettowinst kunt veiligstellen. Zo waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf.
   
 
Geldverzekering
lees meer .. >>
Overal in het bedrijf wordt contant geld ontvangen, bewaard en vervoerd. Hieraan kleven de nodige risico’s. De geldverzekering biedt dekking tegen waardeverlies van geld, maar ook tegen het verlies van elektronisch geld en waardepapieren.
   
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
lees meer .. >>
Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, zijn de gevolgen ingrijpend. Volgens onze huidige wetgeving heeft u het eerste jaar geen recht op een uitkering. Pas na een jaar kunt u terugvallen op de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen. Deze uitkering is slechts een bestaansminimum en gerelateerd aan de winst van uw onderneming. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus onontbeerlijk. Niet alleen om uw persoonlijke inkomen te waarborgen maar ook om de extra zakelijke kosten op te vangen.
   
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
lees meer .. >>
Als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met aansprakelijkstellingen. De aansprakelijkheid voor bepaalde zaken kan voortvloeien uit de wet of uit een contract. Van wettelijke aansprakelijkheid wordt bijvoorbeeld gesproken als iemand door de onrechtmatige daad van een ander schade lijdt. Er is sprake van een onrechtmatige daad wanneer de schade is veroorzaakt doordat u de zorgvuldigheidseisen ten opzichte van personen of eigendommen van anderen niet bent nagekomen. De verzekering dekt: schade aan personen, schade aan eigendommen en de eventuele financiële schade die uit het bovenstaande voortvloeit.
   
 
Beroepsaansprakelijkheid
lees meer .. >>
Een fout bij de uitoefening van uw beroep kan niet alleen leiden tot materiële of lichamelijke schade maar kan ook financiële schade tot gevolg hebben. Er kunnen dan fikse schadevergoedingen van u gevraagd worden. Betreft het een gedekte schade dan zijn er twee mogelijkheden. Wij nemen de betalingsverplichting van u over als u terecht aansprakelijk bent. Als u onterecht aansprakelijk wordt gesteld zorgen wij ervoor dat u wordt bijgestaan om de claims te bestrijden. Voor bepaalde beroepsgroepen zijn er aparte verzekeringen toegesneden op specifieke werkzaamheden.
   
 
Rechtsbijstand
lees meer .. >>
Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met juridische geschillen met bijvoorbeeld toeleveranciers, klanten, werknemers of de overheid. Het vergt bijna altijd professionele ondersteuning om deze geschillen tot een goed einde te brengen. De rechtsbijstandverzekering voorziet in het geven van juridische adviezen, het verlenen van rechtshulp en waar nodig in het betalen van kosten van rechtsbijstand. Tot aan de hoogste instantie.
   
 
Overige verzekeringen
lees meer .. >>
U kunt zich via ons ook verzekeren tegen milieuschade of risico’s tijdens het bouwproces. En vanzelfsprekend hebben wij een doorlopende reisverzekering. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.
 
 
  Van der Voet Assurantiën verzorgt een gedegen en opzichzelfstaand advies.
   
        PARTICULIERE VERZEKERINGEN
ffasdf
 
        asfsfd  

   
  Heeft u het overzicht over al uw verzekeringen? Goed verzekerd zijn geeft rust. Of u nu een gezin heeft, samenwoont of alleen bent, een optimaal verzekeringspakket bewijst zijn waarde op het moment dat het nodig is. Bij Van der Voet Assurantiën kunt u een totaalpakket voor particulieren afsluiten. Dit is een pakket uitstekend op elkaar afgestemde verzekeringen met heldere voorwaarden, waarmee u eenvoudig en overzichtelijk uw gezin en bezittingen verzekert en bovendien profiteert van aantrekkelijke pakketvoordelen. U bent niet verplicht alle verzekeringen af te sluiten, maar kiest alleen die verzekeringen die u daadwerkelijk nodig heeft. En wilt u uw pakket op een later moment uitbreiden of veranderen, dan is dat altijd mogelijk.

Van der Voet Assurantiën biedt u verzekeringen op het gebied van:
Verkeer Aansprakelijkheid Recreatie
Wonen Rechtsbijstand Schade

        Overzicht verschillende particuliere verzekeringen
 
      asfsfd  
     
 
Personenautoverzekering
lees meer .. >>
De verzekering dekt Wettelijke Aansprakelijkheid en naar keuze ook brand, diefstal en beschadiging. De premie wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Naast deze verzekering kunt u ook een verzekering Ongevallen inzittenden en een Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers bij ons afsluiten. In het eerste geval is niet alleen de bestuurder maar zijn alle inzittenden verzekerd. De tweede verzekering is bestemd voor iedereen die zichzelf en zijn gezin wil beschermen tegen alle mogelijke risico’s die gepaard gaan met deelname aan het verkeer.
   
 
Woonhuis- en Inboedelverzekering
lees meer .. >>
U kunt deze verzekeringen apart bij ons afsluiten, maar samen bieden ze optimale dekking. De Inboedelverzekering Plus is een uitstekende verzekering tegen brand- storm-, inbraak- en waterschade. Deze verzekering kunt u uitbreiden met een dekking van vrijwel iedere denkbare schade. Voor de Woonhuisverzekering geldt hetzelfde principe. Bovendien is schade aan de fundering van het huis verzekerd. Wanneer u bij het vaststellen van de waarde van uw inboedel of woonhuis gebruik maakt van de Inboedelwaardemeter geldt gedurende 5 jaar een garantie tegen onderverzekering.
   
 
Persoonlijke ongevallenverzekering
lees meer .. >>
Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan zich overal voordoen: thuis, in het verkeer, op het werk en niet te vergeten tijdens het sporten. Met de Persoonlijke ongevallenverzekering verzekert u uzelf en uw partner tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Heeft u een gezin, dan kunt u kiezen voor de Gezinsongevallenverzekering. De basis voor de verzekering wordt gevormd door een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
   
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
lees meer .. >>
De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren heeft een uitgebreide dekking. Zo valt ook schade veroorzaakt tijdens vriendendiensten, door verzekerden ten opzichte van elkaar en door kinderen tijdens vakantie of vrije tijd onder de dekking. Verder geldt een unieke dekking wanneer u als verzekerde slachtoffer wordt van een geweldsdelict. Tegen een geringe vergoeding kunt u zich bovendien verzekeren van juridisch advies.
   
 
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
lees meer .. >>
Een Rechtsbijstandverzekering is geen overbodige luxe. Zeker als u bedenkt dat een uurtje bij een advocaat al gauw meer kost dan uw jaarpremie. Met onze verzekering krijgt u optimaal advies en prima ondersteuning bij elk juridisch probleem. Juridische bijstand, de kosten van een procedure, alle inzet en expertise van gespecialiseerde juristen en als het nodig is, de inzet van een externe deskundige zijn bij deze gezinspremie inbegrepen.
   
 
Doorlopende reisverzekering
lees meer .. >>
Met deze verzekering bent u niet alleen in het buitenland, maar ook tijdens voorafgeboekte vakanties in Nederland verzekerd. U kunt dus zorgeloos op reis zo vaak als u maar wilt. Ook wintersport- en onderwatersportvakanties zijn meeverzekerd. De verzekering bestaat uit vier onderdelen: reisverzekering, annuleringskostenverzekering, automobilistenhulp en 24-uurs hulp van de SOS-centrale. U kunt uw verzekering nog uitbreiden met een Caravanverzekering, een Pleziervaartuigverzekering of een Zeilplankverzekering.